K hotelu nie je  možný prístup autom. Najbližšie parkovisko je na Popradskom plese pri zastávke alebo na centrálnom parkovisku  na Štrbskom plese.

Poskytujeme transfer od vodárni na Popradskom plese alebo z centrálneho parkoviska na Štrbskom Plese.

Minimálna cena 1 vývozu/zvozu je 15€ (do 3 osôb), každá ďalšia osoba platí 5€.

*** Každý transfer si  je potrebné  dohodnúť pár dní vopred  a nahlásiť emailom ***

Za pochopenie ďakujeme.